2018 - 2019 ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

9. SINIF

SAYILAR VE CEBİR

9.1. MANTIK

9.1.1. Önermeler ve Bileşik Önermeler

9.2. KÜMELER

9.2.1. Kümelerde Temel Kavramlar

9.2.2. Kümelerde İşlemler

9.3. DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER

9.3.1. Sayı Kümeleri

9.3.2. Bölünebilme Kuralları

9.3.3. Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

9.3.4. Üslü İfadeler ve Denklemler

9.3.5. Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

GEOMETRİ

9.4. ÜÇGENLER

9.4.1. Üçgenlerde Temel Kavramlar

9.4.2. Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

9.4.3. Üçgenlerin Yardımcı Elemanları

9.4.4. Dik Üçgen ve Trigonometri

9.4.5. Üçgenin Alanı

VERİ, SAYMA ve OLASILIK

9.5. VERİ

9.5.1. Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

9.5.2. Verilerin Grafikle Gösterilmesi

 

10. SINIF

VERİ, SAYMA VE OLASILIK

10.1. SAYMA VE OLASILIK

10.1.1. Sıralama ve Seçme

10.1.2. Basit Olayların Olasılıkları

SAYILAR VE CEBİR

10.2 FONKSİYONLAR

10.2.1. Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi

10.2.2. İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

10.3. POLİNOMLAR

10.3.1. Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler

10.3.2. Polinomların Çarpanlara Ayrılması

10.4. İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

10.4.1. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

GEOMETRİ

10.5. DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER

10.5.1. Çokgenler

10.5.2. Dörtgenler ve Özellikleri

10.5.3. Özel Dörtgenler

10.6. UZAY GEOMETRİ

10.6.1. Katı Cisimler

 

11. SINIF

GEOMETRİ

11.1. TRİGONOMETRİ

11.1.1. Yönlü Açılar

11.1.2. Trigonometrik Fonksiyonlar

11.2. ANALİTİK GEOMETRİ

11.2.1. Doğrunun Analitik İncelenmesi

SAYILAR VE CEBİR

11.3. FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR

11.3.1. Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

11.3.2. İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

11.3.3. Fonksiyonların Dönüşümleri

11.4. DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ

11.4.1. İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri

11.4.2. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri

GEOMETRİ

11.5. ÇEMBER VE DAİRE

11.5.1. Çemberin Temel Elemanları

11.5.2. Çemberde Açılar

11.5.3. Çemberde Teğet

11.5.4. Dairenin Çevresi ve Alanı

11.6. UZAY GEOMETRİ

11.6.1. Katı Cisimler

VERİ, SAYMA VE OLASILIK

11.7. OLASILIK

11.7.1. Koşullu Olasılık

11.7.2. Deneysel ve Teorik Olasılık

 

12. SINIF

SAYILAR VE CEBİR

12.1. ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR

12.1.1. Üstel Fonksiyon

12.1.2. Logaritma Fonksiyonu

12.1.3 Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

12.2. DİZİLER

12.2.1. Gerçek Sayı Dizileri

GEOMETRİ

12.3. TRİGONOMETRİ

12.3.1. Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

12.3.2. Trigonometrik Denklemler

12.4. DÖNÜŞÜMLER

12.4.1. Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

SAYILAR VE CEBİR

12.5 TÜREV

12.5.1. Limit ve Süreklilik

12.5.2. Anlık Değişim Oranı ve Türev

12.5.3. Türevin Uygulamaları

12.6. İNTEGRAL

12.6.1. Belirsiz İntegral

12.6.2. Belirli İntegral ve Uygulamaları

GEOMETRİ

12.7. ANALİTİK GEOMETRİ

12.7.1. Çemberin Analitik İncelenmesi